MEDIACJE i NEGOCJACJE

SĄDOWE I POZASĄDOWE 

.Swą pomoc oferujemy Klientom z całego kraju, w szczególności z Łodzi i województwa łódzkiego.

ZAKRES PROPONOWANYCH USŁUG

 • ochrona i obrona roszczeń
 • dochodzenie należności
 • obsługa wierzytelności
 • prowadzenie mediacji
 • negocjowanie warunków umów i porozumień
 • przygotowywanie formularzy i projektów pism
 • profesjonalne zastępstwo procesowe
 • profesjonalne zastępstwo do dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych
 • prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych
 • upadłość konsumencka
 • zmiana formy organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • doradztwo i konsulting
 • sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych