AKTUALNOŚCI

Celem zainicjowanego przez nas projektu uzupełniającego już istniejące programy, w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”, jest koordynacja i współpraca adwokatów, radców prawnych, mediatorów, negocjatorów, doradców podatkowych, kwalifikowanych księgowych oraz windykatorów i prywatnych detektywów mająca na celu niesienie pomocy osobom prywatnym, firmom i wszystkim tym, którzy aktualnie popadli w kłopoty. Zarówno kłopoty finansowe, jak również organizacyjne w związku z wprowadzonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej tym wirusem u ludzi. Projekt jest alternatywą dla już wdrażanych programów pomocowych.Swą pomoc oferujemy Klientom z całego kraju, w szczególności z Łodzi i województwa łódzkiego.

ZAKRES PROPONOWANYCH USŁUG

 • ochrona i obrona roszczeń
 • dochodzenie należności
 • obsługa wierzytelności
 • prowadzenie mediacji
 • negocjowanie warunków umów i porozumień
 • przygotowywanie formularzy i projektów pism
 • profesjonalne zastępstwo procesowe
 • profesjonalne zastępstwo do dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych
 • prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych
 • upadłość konsumencka
 • zmiana formy organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • doradztwo i konsulting
 • sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych