O FIRMIE

Celem założycieli Kancelarii Protarget było stworzenie dużej i nowoczesnej kancelarii, specjalizującej się w usługach detektywistycznych, windykacji i dochodzeniu należności, odszkodowaniach oraz doradztwie szybko rozwijającym się podmiotom gospodarczym w odpowiedzi na coraz większe kłopoty przedsiębiorców i osób prywatnych w egzekwowaniu swoich należności od nierzetelnych kontrahentów. Naszą markę budujemy w oparciu o doświadczony zespół byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, licencjonowanych detektywów, byłych inspektorów kontroli urzędów państwowych oraz współpracujących z Kancelarią prawników.


Nasze doświadczenie gwarantuje, że znajdziemy i udokumentujemy procesowo informacje i dane, które są istotne dla naszych Klientów zarówno w przypadku, gdy chodzi o dłużnika Naszego Klienta i jego majątku, jak również nieuczciwego kontrahenta bądź partnera. Wypracowane metody negocjacji pozwolą na osiągnięcie satysfakcjonującego wszystkie strony kompromisu. Kancelaria Protarget świadczy swoje usługi na terenie całego kraju. Siedzibą kancelarii Protarget jest Łódź. Prowadzimy windykację od przedsiębiorców jak również osób prywatnych. Przyjmujemy sprawy od każdej kwoty. Odzyskujemy dla Państwa wierzytelności z tytułu umów: pożyczek, sprzedaży, spadków, wynajmu, najmu, usług. Prowadzimy przede wszystkim działania terenowe, w tym windykację terenową, opartą na bezpośrednim kontakcie z dłużnikami. Potrzeba windykacji roszczenia niejednokrotnie wynika z braku informacji dotyczącej kontrahenta w momencie podpisywania umów handlowych, dlatego zainteresowanym oferujemy również usługi Kancelarii Protarget w zakresie wywiadu gospodarczego.


Nasza Kancelaria pomaga również osobom poszkodowanym uzyskać od firm ubezpieczeniowych lub sprawców odszkodowania adekwatne do poniesionych szkód. Doświadczenie naszego zespołu pozwala na szybką i przede wszystkim profesjonalną ocenę odszkodowania, na jakie możecie Państwo liczyć, a następnie możliwość walki dla Naszych Klientów o satysfakcjonujące kwoty zadośćuczynienia.

Ustalamy:
 • bieżące źródła finansowania dłużnika (dochody oficjalne i „nieoficjalne”)
 • ukryte składniki majątku (ruchomości, nieruchomości)
 • inne prawa majątkowe oraz fakt ich zbycia z poszkodowaniem wierzyciela (udziały, akcje)
 • zbieramy informacje na temat planowanych pozornych operacji finansowych zmierzających do ukrycia majątku
 • kierujemy wnioski do sądu o wyjawienie majątku
 • ponosimy koszty Kancelarii w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • Kancelaria nie pobiera żadnego rodzaju zaliczek
 • należności egzekwowane są bezpośrednio na konta bankowe Naszych Klientów
 • dbamy o dobre imię Naszych Klientów – gwarantujemy dyskrecję i profesjonalizm działań.
Główne filary działalności kancelarii to:
 • Usługi Detektywistyczne
 • Windykacja i dochodzenie należności na drodze polubownej
 • Windykacja sądowa i egzekucyjna
 • Wywiad gospodarczy
 • Odszkodowania za szkody majątkowe, osobowe, komunikacyjne.