Skuteczność działania

Prowadzimy przede wszystkim działania terenowe, w tym windykację terenową, opartą na bezpośrednim kontakcie z dłużnikami.