WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy to kontrola stanu faktycznego kontrahentów, ich stanu majątkowego, wiarygodności płatniczej, prawa własności do nieruchomości, płynności finansowej, opinii w środowisku, rzetelności w kontaktach handlowych w kraju i zagranicą oraz innych specyficznych informacji. Klient decyduje o tym, jakie informacje chce uzyskać. Podczas wykonywania zleceń wspieramy własne działania współpracą z licencjonowanymi biurami detektywistycznymi z terenu Polski, jak i z zagranicy celem uzyskania jak najszerszego spektrum informacji satysfakcjonujących Naszych Klientów. Oferujemy Państwu usługi w zakresie wywiadu gospodarczego i konkurencyjnego w stosunku do wskazanych przez Państwa podmiotów. Koszt usługi jest negocjowany indywidualnie, w zależności od czasu realizacji zlecenia oraz rodzaju i ilości informacji, jakie potrzebują Państwo uzyskać.
Najczęściej realizowane przez nas formy wywiadu, związane są z kontrolą stanu faktycznego kontrahentów oraz ich:
  • stanem majątkowym,
  • wiarygodnością płatniczą,
  • płynnością finansową,
  • opinią w środowisku,
  • wielkością zatrudnienia,
  • rzetelnością w kontaktach handlowych w kraju i zagranicą,
  • majątkiem do zabezpieczenia w postępowaniu nakazowym,
  • obciążeniami do postępowania karnego.
Warunki współpracy:
Bezpłatna wycena usługi zostanie określona po przyjęciu wstępnego zlecenia oraz w zależności od potrzeb dokonaniu wstępnego rozpoznania przez pracowników Kancelarii. Przyjęcie zlecenia oraz wstępne rozpoznanie jest bezpłatne, nie obliguje zarówno Klienta jak i Kancelarii PROTARGET do zawarcia umowy na wykonanie wywiadu.  Po wstępnej weryfikacji zlecenia Kancelaria prześle umowę zlecenia wywiadu gospodarczego do zlecającego. Po podpisaniu umowy zlecenia wywiadu gospodarczego i zaksięgowaniu 50% uzgodnionej kwoty na koncie bankowym podjęte zostaną czynności wywiadowcze. Pozostała należność płatna po wykonaniu zlecenia.