USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

KONCESJA I LICENCJA DETEKTYWISTYCZNA

W dzisiejszych czasach z usług detektywistycznych korzysta coraz więcej osób. Wachlarz usług detektywistycznych, którymi zajmuje się nasza Kancelaria i prywatny licencjonowany detektyw jest bardzo szeroki. Realizujemy i prowadzimy działania i zadania na terenie całego kraju oraz za granicą. Działamy w oparciu o wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koncesję, a nasi prywatni detektywi na mocy wydanych przez właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji licencji.

Każde powierzone zlecenie detektywistyczne rozpatrujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne i status oraz stan faktyczny sprawy. Zawsze rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla naszego Klienta. Pozyskane materiały mogą służyć jako twardy i skuteczny dowód w przypadku spraw sądowych.  Podejmujemy się jednak także zbierania dowodów do toczących się postępowań karnych i cywilnych, które przedstawiamy w formie sprawozdania detektywistycznego.

Naszą misją jest sprawne i skuteczne realizowanie powierzonych zadań, zapewniając jednocześnie dyskrecję, anonimowość i terminowość w działaniu.

Numer wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RD-134/2016

ZAKRES DZIAŁAŃ

Profesjonalnie zajmiemy się Twoimi sprawami, które w swojej naturze z jednej strony są delikatne i osobiste, a z drugiej: bardzo poważne, trudne i skomplikowane. Jesteśmy sprawni i wszechstronni. Świadczymy usługi w szeroko pojętej detektywistyce.

Spectrum naszej działalności obejmuje m.in.:

 • prowadzenie obserwacji i kontr obserwacji
 • śledzenie
 • wykrywanie podsłuchów w biurze, firmie, samochodzie, domu i mieszkaniu
 • zabezpieczenie spotkań biznesowych i rozmów
 • sprawdzenie i weryfikację wierności partnerskiej i małżeńskiej
 • wszelkie sprawy rodzinne i osobiste
 • kontrola rodzicielska
 • zebranie dowodów zdrady i niewierności partnera
 • badanie przeszłości wskazanej osoby
 • oszustwa matrymonialne
 • ustalenia majątkowe
 • szantaże i stalking
 • wywiady gospodarcze

Nasi specjaliści i śledczy wypracowali przez lata funkcjonowania na rynku lokalnym, krajowym i europejskim najskuteczniejsze metody uzyskiwania informacji. Nasz wykwalifikowany i doświadczony personel agencji detektywistycznej zajmie się również pomocą w sprawach typowo kryminalnych. W sprawach takich, jak:

 • poszukiwania osób zaginionych
 • porwania
 • okupy

Nasze działania (wywiad i kontrwywiad gospodarczy) pozwolą Państwa przedsiębiorstwu ograniczyć do niezbędnego minimum ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wszystkie nasze działania prowadzone w zakresie usług detektywistycznych objęte są ochroną ubezpieczeniową.

Za pomocą specjalistycznego sprzętu sprawdzimy wskazane miejsce pod kątem instalacji nielegalnych urządzeń podsłuchowych bądź monitoringu GPS. Zweryfikujemy i sprawdzimy również  Państwa sprzęt komputerowy.

Pomożemy Ci przy weryfikacji kandydatów do pracy, jak również skontrolujemy lojalność obecnych pracowników (wtyczka, szpieg w firmie).  Świadczymy również usługi z dziedziny przeciwdziałania aktywności firm konkurencyjnych na szkodę naszych Klientów.

Przy każdej powierzonej nam sprawie i zleceniu zawsze przygotowujemy skrupulatny, szczegółowy i  wyczerpujący plan działania i harmonogram realizacji. W naszych działaniach kierujemy się dobrem Klienta. Przez cały okres realizacji zlecenia nie tylko pozostajemy w ścisłej relacji z Klientem, ale jesteśmy także otwarci na uwagi, sugestie i propozycje.

ZAKRES USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH TO, M.IN.:

 • zbieranie materiału dowodowego m.in. w sprawach rozwodowych
 • śledzenie nieuczciwych partnerów
 • poszukiwanie osób
 • wykrywanie podsłuchów bądź prowadzeniu kontrobserwacji
 • wsparcie osób pokrzywdzonych przy sprawach kryminalnych
 • poszukiwanie i ustalanie majątku.
 • windykacji należności
 • wykrywanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej
 • sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych
 • kontrola pracowników
 • wdrożenie kontroli i nadzoru nad systemem zabezpieczeń informacji

Nasz wykwalifikowany i wyspecjalizowany zespół detektywistyczny – detektywi oraz przedstawiciele Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie, zdobyte w trakcie długookresowej pracy w różnych służbach oraz komórkach powołanych do walki z przestępczością. Owocuje to fachowym, rzetelnym i korzystnym rozwiązaniem Twoich spraw. Nasza Kancelaria posiada szerokie doświadczenie detektywistyczne oraz wszechstronne zaplecze eksperckie (psychologowie, mediatorzy, kryminalistycy, adwokaci i radcowie prawni). Dzięki temu zapewniamy naszym Klientom wysoką skuteczność działania oraz satysfakcjonujący, jak również i atrakcyjny poziom obsługi.

Jesteśmy idealnym partnerem zarówno dla osób prywatnych i firm. Nasz Klient obojętnie czy to indywidualny czy to biznesowy, w tym dla małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wielkie korporacje, zawsze traktowany jest profesjonalnie w sposób jaki mógłby tego oczekiwać. Poprzeczkę stawiamy sobie wysoko.