USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Numer wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RD-134/2016
Osobom prywatnym będziemy pomocni przy:
 • sprawach rozwodowych i zbieraniu materiału dowodowego
 • poszukiwaniu osób
 • śledzeniu nieuczciwych partnerów
 • wykrywaniu podsłuchów bądź prowadzeniu kontrobserwacji
 • wsparciu osób pokrzywdzonych przy sprawach kryminalnych
 • poszukiwaniu i ustalaniu majątku.

Nasi Partnerzy zapewnią pomoc prawną i psychologiczną.

Firmom pomożemy w:
 • windykacji należności
 • wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości gospodarczej
 • sprawdzaniu wiarygodności partnerów handlowych
 • kontroli pracowników
 • wdrożeniu, kontroli i nadzoru nad systemem zabezpieczeń informacji.

Nasze działania (wywiad i kontrwywiad gospodarczy) pozwolą Państwa przedsiębiorstwu ograniczyć do niezbędnego minimum ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Wszystkie nasze działania prowadzone w zakresie usług detektywistycznych objęte są ochroną ubezpieczeniową.