WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Ikona dla działu windykacji, ściąganie długów

Kancelaria PROTARGET powstała w 2013 roku i na celu istnienia intencją przedsiębiorstwa było stworzenie dużej
i nowoczesnej kancelarii, specjalizującej się w usługach takich jak: windykacja należności, ochronie i obronie
roszczeń podmiotów gospodarczych ogółem osób prywatnych z uwagi na brak rzetelności bądź uczciwości ich kontrahentów lub zdarzenia losowe. Wielu naszych klientów działając w dobrej wierze zaoferowało innym podmiotom lub osobom fizycznych wytworzone przez siebie towary bądź usługi. Po ich dostarczeniu miły dotąd kontrahent przestaje odbierać telefony zmienia miejsce prowadzenia działalności bądź swojego pobytu.

Wykonawców prac remontowo-budowlanych, jak również inwestorów. Nieprofesjonalnie skonstruowane umowy, brak nadzoru nad ich przestrzeganiem oraz nonszalancja bądź umyślne działania tworzą określone problemy np: sytuacje braku płatności bądź niewywiązywania się z postanowień umownych.

Gro, naszych klientów stanowią osoby, które wynajmują lokale mieszkalne lub użytkowe, jak i ich najemcy. Nie wnoszenie opłat za wynajem w terminach określonych umową, narastające zadłużenie z tytułu wynajmu, zniszczenia mienia, to sytuacje, gdzie nieruchomość dla swojego właściciela, zamiast przynosić
mu profity, w szczególności generuje ogromne koszty, zatem postanowiliśmy również wyjść naprzeciw oczekiwaniom tego rynku. W wyniku naszych obserwacji wynika, że skala zobowiązań rośnie lawinowo. Na nic zdają się prośby o zwrot lokalu, czy pieniędzy. Niektórzy nieuczciwi lokatorzy znaleźli sobie sposób na darmowe mieszkania bądź lokale. Inaczej mówiąc, w naszej ocenie, może dochodzić do celowego działania na czyjąś szkodę i jest to działanie mające charakter i noszące znamiona czynu zabronionego. Jednocześnie zdarzają się sytuacje gdy wzorowi najemcy mają problemy z odzyskaniem wniesionej kaucji.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

usługi detektywistyczne

W roku 2016, po uzyskaniu koncesji od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozpoczęliśmy świadczenie o usługi detektywistyczne. Naszą markę zbudowaliśmy w oparciu o doświadczony zespół byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, byłych inspektorów kontroli urzędów państwowych, prywatnych detektywów, mediatorów oraz współpracujących z kancelarią prawników. Działamy w oparciu o najwyższe standardy pracy, naszym atutem jest szybkie, efektywne i elastyczny podejście do każdej realizacji oraz optymalizacja kosztów.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na powierzenie swojego problemu dołożymy należytej staranności by udowodnić procesowo określone działania bądź zaniechania. Pozyskamy w legalny sposób dowody do postępowania sądowego. Potwierdzimy lub wykluczymy Państwa podejrzenia odnośnie budzących wątpliwość zachowań współmałżonków albo partnerów. Nasze działania detektywistyczne z powodzeniem wykorzystują także
przedsiębiorstwa chcące zweryfikować lojalność i uczciwość swoich pracowników. Na Państwa zlecenie sprawdzimy także wiarygodność partnerów handlowych.

Ponadto w trosce o poczucie bezpieczeństwa naszych klientów oferujemy usługę wykrywania podsłuchów jak również prowadzenia kontr obserwacji.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Ikona dla działu dochodzenie odszkodowańNasza Kancelaria pomaga również osobom poszkodowanym uzyskać od firm ubezpieczeniowych lub sprawców odszkodowania adekwatne do poniesionych szkód. Doświadczenie naszego zespołu pozwala na szybką i przede wszystkim profesjonalną ocenę odszkodowania, na jakie możecie Państwo liczyć, a następnie możliwość walki dla Naszych Klientów o satysfakcjonujące kwoty zadośćuczynienia.

MEDIACJE I NEGOCJACJE

Ikona dla działu mediacje i negocjacje

Mediator pomoże zwaśnionym stronom rozwiązać polubownie konflikt, zawrzeć ugodę bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Mediacja zaś jako alternatywna forma rozwiązywania sporów mająca swoje podstawy prawne wymiernie wpływa te na czas i koszt rozwiązywania sporu. Koszt mediacji jest zdecydowanie niższy niż koszt „tradycyjnego” postępowania sądowego. Bądź co bądź wybór mediacji, jako sposobu rozwiązania konfliktu spowoduje, że nie musicie Państwo oczekiwać wielu miesięcy na wyznaczenie pierwszego posiedzenie Sądu. Postępowanie mediacyjne ma na celu wypracowanie satysfakcjonującego uczestników sporu porozumienia – zawarcia ugody.

DLACZEGO MY

Ikona dla działu dlaczego my

W 2019 roku przekształciliśmy się w podmiot prawa handlowego. Świadczymy swoje usługi na terenie całej Polski, jak również Unii Europejskiej. Nabyte przez nas doświadczenie gwarantuje, że przygotujemy rzetelnie projekty umów i ich bieżącą realizację. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za powierzone zadania. My wiemy dlaczego i w jaki sposób działać w interesie Klienta. Wierzymy, że przemyślane działania pozwolą nam spełnić wszelkie oczekiwania Klienta.

Nasi pracownicy to kompetentna kadra przeszkolonych specjalistów. Dbamy o ciągły rozwój naszych pracowników, którzy zdobywając nowe umiejętności i poszerzają potencjał wykonawczy naszej spółki. Nasza sytuacja finansowa oraz forma prawna gwarantuje wysoką wiarygodność, struktura wewnętrzna i zaplecze kadrowe firmy zapewnia wysoką skuteczność wykonywanych usług. Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie całego kraju, a jej siedzibą jest Łódź. Prowadzimy windykację od przedsiębiorców jak również osób prywatnych. Przyjmujemy sprawy od każdej kwoty.

Odzyskujemy dla Państwa wierzytelności z tytułu umów: pożyczek, sprzedaży, spadków, wynajmu, najmu, usług. Prowadzimy przede wszystkim działania terenowe, w tym windykację terenową, opartą na bezpośrednim kontakcie z dłużnikami. Potrzeba windykacji roszczenia niejednokrotnie wynika z braku informacji dotyczącej kontrahenta w momencie podpisywania umów handlowych, dlatego zainteresowanym oferujemy również usługi Kancelarii Protarget w zakresie wywiadu gospodarczego.

Nasze doświadczenie gwarantuje, że znajdziemy i udokumentujemy procesowo informacje i dane, które są istotne dla naszych Klientów zarówno w przypadku, gdy chodzi o dłużnika Naszego Klienta i jego majątku, jak również nieuczciwego kontrahenta bądź partnera. Wypracowane metody negocjacji pozwolą na osiągnięcie satysfakcjonującego wszystkie strony kompromisu.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Co nas wyróżnia?

Doświadczony zespół

Byli funkcjonariusze służb specjalnych, licencjonowani detektywi, byli inspektorzy kontroli urzędów państwowych oraz współpracujący z Kancelarią prawnicy.

Skuteczność działania

Prowadzimy przede wszystkim działania terenowe, w tym windykację terenową, opartą na bezpośrednim kontakcie z dłużnikami.

Najwyższa jakość usług

Znajdziemy i udokumentujemy procesowo informacje i dane, które są istotne dla naszych Klientów zarówno w przypadku, gdy chodzi o dłużnika Naszego Klienta i jego majątku, jak również nieuczciwego kontrahenta bądź partnera.

KANCELARIA