WINDYKACJA

Kancelaria PROTARGET w ramach windykacji przedsądowej przeprowadza, stosując wszelkie dozwolone prawem formy przymuszenia, jak również za pomocą technik negocjacji, działania windykacyjne prowadzące do polubownego odzyskania należności. Windykacja przedsądowa zmierza do wywierania na nierzetelnym dłużniku ciągłego nacisku i przekonania go o nieuchronności ściągnięcia wierzytelności.
Dłużnik wzywany jest i informowany o konieczności niezwłocznego, dobrowolnego uregulowania należności, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego. Kancelaria po nakłonieniu dłużnika do dobrowolnej spłaty należności doprowadza do podpisania ugody z Klientem na warunkach zaakceptowanych przez Naszego Klienta, a następnie nadzoruje sposoby oraz terminy jej realizacji.

Kancelaria PROTARGET oferuje kompleksowe usługi w zakresie windykacji wierzytelności i dochodzenia należności w postępowaniach sądowych i komorniczych. Do czynności przed sądem Kancelaria przystępuje niezwłocznie w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z zawartych uzgodnień w ramach negocjacji przedsądowych, odmawia podpisania ugody lub uznania długu. Zapewniamy Naszym Klientom profesjonalną reprezentację ich interesów przed sądami wszystkich instancji, organami administracyjnymi oraz komornikami.

W ramach windykacji sądowo-egzekucyjnej wykorzystywane są wszelkie dostępne prawem instrumenty zmierzające do odzyskania przez Klienta jego wierzytelności w jak najszybszym czasie oraz po jak najmniejszych kosztach. Dzięki stałej współpracy kancelarii z wybranymi kancelariami komorniczymi na terenie całej Polski, zapewniamy szybką realizację uzyskanego w toku procesu tytułu wykonawczego.

W ramach etapu sądowo-egzekucyjnego usługi Kancelarii obejmują:

^ weryfikację i kompletowanie dokumentów
^ przygotowanie wszelkich pism procesowych i składanie ich w sądzie
^ reprezentowanie Klienta w sądzie podczas rozpraw i posiedzeń sądowych
^ nadzór nad sprawnością i szybkością przebiegu postępowania sądowego
^ sporządzenie wniosku egzekucyjnego i złożenie go do współpracującej kancelarii komorniczej
^ nadzór na prawidłowością i szybkością postępowania egzekucyjnego poprzez stały monitoring działań komorników