JAK TO ROBIMY

W odróżnieniu od większości firm windykacyjnych nie skupujemy długów i nie prowadzimy masowej obsługi wierzytelności. Każde zlecenie windykacyjne traktujemy indywidualnie. Naszych Klientów, zarówno biznesowych jak i prywatnych, obsługują osobiści opiekunowie, którzy na bieżąco informują, na jakim etapie znajduje się sprawa. Jako specjaliści i eksperci w zakresie windykacji należności wiemy, jakiego rodzaju działania pozwolą na uzyskanie optymalnych i najlepszych rezultatów.

ŚCIĄGANIE DŁUGÓW

Ściąganie długów to rzetelna, systematyczna i zawsze profesjonalna robota. Dążymy do polubownego odzyskania należności i uniknięcia kosztów postępowania sądowego, aktywnie i z wyczuciem znajdując rozwiązania. Staramy się zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi koszt dochodzenia należności przenieść na dłużnika. Stosujemy techniki i rozwiązania, dzięki którym proponujemy skuteczne i najlepsze rezultaty zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i firm i przedsiębiorstw.

NEGOCJACJE Z DŁUŻNIKIEM

Za zgodą naszych Klientów prowadzimy negocjacje z dłużnikiem, mające na celu ustalenie rozwiązania prowadzącego do jak najszybszego uregulowania długu i odzyskania należności, zaległych płatności bądź innych roszczeń. Na bieżąco informujemy naszego Klienta o wszystkich szczegółach dotyczących naszej negocjacji i sposobów komunikacji z dłużnikiem, prowadzących do odzyskania zaległych płatności. Nasze relacje z Klientem oparte są na zasadach przejrzystości i jasno określonych warunkach umowy.

CZYTELNY KOMUNIKAT DLA DŁUŻNIKA

Kancelaria PROTARGET w ramach windykacji przedsądowej przeprowadza, stosując wszelkie dozwolone prawem formy przymuszenia, jak również za pomocą technik negocjacji, działania windykacyjne prowadzące do polubownego odzyskania należności. Windykacja przedsądowa zmierza do wywierania na nierzetelnym dłużniku ciągłego nacisku i przekonania go o nieuchronności ściągnięcia wierzytelności. Dłużnik wzywany jest i informowany o konieczności niezwłocznego, dobrowolnego uregulowania należności, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego. Kancelaria po nakłonieniu dłużnika do dobrowolnej spłaty należności doprowadza do podpisania ugody z Klientem na warunkach zaakceptowanych przez Naszego Klienta, a następnie nadzoruje sposoby oraz terminy jej realizacji.

WSPÓŁPRACA Z WIERZYCIELEM

Wiemy, że tylko bliska współpraca i wymiana informacji z naszym klientem pozwoli nam skuteczniej wyegzekwować wierzytelności. Współpraca z Klientem na ogół zapewnia zaspokojenie roszczeń, aż do całkowitej spłaty zaległości.

Sztuką jest bowiem odzyskać pieniądze, gdy dłużnik ukrył mienie lub przepisał majątek, a komornik rozłożył ręce.

TRUDNE SPRAWY TO DLA NAS WYZWANIE

Nie unikamy problematycznych i spornych spraw, wręcz przeciwnie z pełnym zaangażowaniem i pasją podchodzimy do trudnych zleceń i zadań.
Kancelaria PROTARGET oferuje kompleksowe usługi w zakresie windykacji wierzytelności i dochodzenia należności w postępowaniach sądowych i komorniczych.

GDY DŁUŻNIK NIE REGULUJE DOBROWOLNIE SWOICH ZOBOWIĄZAŃ

A co gdy dłużnik odmawia podpisania ugody lub uznania długu. Co w sytuacji gdy dłużnik nie wywiązuje się z zawartych uzgodnień. Podpisaną ugodę lub porozumienie potraktuje jako kupienie sobie czasu. Kancelaria profesjonalnie przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty do dochodzenia swych praw  przed sądem powszechnym. 

W ramach windykacji sądowo-egzekucyjnej wykorzystywane są wszelkie dostępne prawem instrumenty zmierzające do odzyskania przez Klienta jego wierzytelności. Odzyskania wierzytelności w jak najszybszym czasie oraz po jak najmniejszych kosztach. Dzięki współpracy z wybranymi komornikami, zapewniamy szybką i skuteczną egzekucję.

ETAP SĄDOWY I EGZEKUCJI KOMORNICZEJ OBEJMUJE:

  • weryfikację i kompletowanie dokumentów
  • przygotowanie wszelkich pism procesowych i składanie ich w sądzie
  • reprezentowanie Klienta w sądzie podczas rozpraw i posiedzeń sądowych
  • nadzór nad sprawnością i szybkością przebiegu postępowania sądowego
  • sporządzenie wniosku egzekucyjnego i złożenie go do współpracującej kancelarii komorniczej
  • nadzór na prawidłowością i szybkością postępowania egzekucyjnego poprzez stały monitoring działań komorników